Seminarium online

London Reformed Baptist Seminary (LRBS) stawia sobie za cel zachęcać i pomagać mężczyznom, pragnącym być zaangażowanymi w służbie zwiastowania. Nie możemy zrobić z nikogo kaznodziei ani też akredytować ludzi, gdyż to stanowi rolę lokalnych zborów. Możemy jednak inspirować umysły i serca ludzi, by zachowywali doktrynalne, pastoralne i metodologiczne standardy, poszukiwane przez tak wiele społeczności.

Nigdy dotąd od czasów przed reformacyjnych zachodnie ewangeliczne chrześcijaństwo nie było w tak złym stanie duchowym. Nigdy nie znajdowało się pod tak wielkim wpływem niebiblijnych idei i praktyk. Niezwykle pilną potrzebą jest szkolenie mężczyzn do służby Słowa Bożego, kładąc nacisk na dawne ścieżki prawdy reformowanej, połączone z żarliwą ewangelizacją. Potrzebujemy mężczyzn, którzy nie poddadzą się współczesnej fali cielesnego chrześcijaństwa. Potrzebujemy ludzi przygotowanych i natchnionych, aby zwiastowali całą pełnię Chrystusową, zdobywając dusze i stając w obronie wiary.

Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy mają na swoim sercu ciężar służby Ewangelii, by rozważyli udział w LRBS. Zapraszamy także ludzi odpowiedzialnych za służby w Kościele, gdyż dźwigają oni ciężar odpowiedzialności za duchowy stan swoich zborów i potrzebują być świadomymi bieżących zagadnień.

W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie dwóch kursów LRBS  (zaocznego – przeznaczonego dla ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz kursu online – skierowanego do tych, którzy mieszkają w innych krajach), dając sposobność wszystkim brania udziału w kursie online. Więcej szczegółów poniżej.

Seminarium online